Opłaty

Opłata promocyjna za udział stacjonarny (wniesiona do 30 kwietnia 2024 roku) — 300 zł 

Opłata standardowa za udział stacjonarny (wniesiona od 6 maja 2024 roku) — 390 zł 

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.
 
W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:
•    udział w Konferencji,
•    materiały konferencyjne,
•    poczęstunek zgodnie z programem konferencji,
•    identyfikator,
•    certyfikat w wersji elektronicznej.

Uprzejmie informujemy, iż podczas Konferencji nie będzie możliwe wnoszenie opłat.
 
Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: nwnip@viamedica.pl.
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
•    rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
•    rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
•    rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 *Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2024 Via Medica